Volgende verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van alle producten en/of diensten die u terugvindt op de website/webshop/APP van LuXXyMe.


(LuXXyMe heeft het recht om op elk ogenblik zijn verkoopsvoorwaarden en de inhoud van de website/webshop te wijzigen. Bij LuXXyMe hechten we veel belang aan goede klantenrelaties. We waarderen het vertrouwen dat u in LuXXyMe stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig op)

Status op 1/5/2020

Met onderstaande verkoopsvoorwaarden willen we u een helder en duidelijk overzicht geven van uw rechten en soms ook plichten. Is er onverhoopt toch iets niet duidelijk, dan stellen we het uitermate op prijs indien u dit meldt.

 

  1. Bestelling
  2. Prijzen
  3. Levering + Leveringstijd
  4. Betaling
  5. Terugbetalingsbeleid
  6. Persoonlijke gegevens (GDPR conform)
  7. Beperkingen van aansprakelijkheid
  8. Auteursrechten beeldmateriaal

1. Bestelling

Procedure:- Voeg de producten die u wenst toe aan uw winkelwagen.
– Plaats uw bestelling.
– Geef uw administratieve gegevens in.
U ontvangt vervolgens een e-mail met een bevestiging van uw bestellingsaanvraag inclusief het herroepingsformulier.
– LuXXyMe verwerkt uw bestellingsaanvraag.
– Na ontvangst van betaling worden de producten en/of diensten geleverd.LuXXyMe kan helaas niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van foutieve gegevensinvoer door de klant. Om ieder misbruik te voorkomen, raden we u aan om ons bij verhuizing onmiddellijk uw adreswijziging door te geven. LuXXyMe behoudt zich het recht om bestellingen aan te nemen of te weigeren. Op eenvoudig verzoek zal de reden van de weigering worden meegedeeld aan de klant. Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u en LuXXyMe wanneer LuXXyMe de bevestiging ontvangt van uw bestelling op zijn website. De administratie van LuXXyMe geldt als bewijs van de door u aan LuXXyMe verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van de door LuXXyMe verrichte leveringen. LuXXyMe erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het plaatsen van een bestelling accepteert u de voorwaarden en erkent u dit eveneens.

2. Prijzen

Alle prijzen zijn aangeduid in EURO. Deze prijzen zijn inclusief BTW.

LuXXyMe heeft het recht om ten allen tijden de prijzen aan te passen.
De producten blijven onze eigendom tot wij de volledige som definitief ontvangen hebben.

3. Levering en leveringstijd

De bestelde producten en/of diensten worden de volgende werkdag verzonden indien deze voor 12u00 voldaan zijn.

Bestellingen na 12u00 worden in 2 werkdagen geleverd.

Let op:  Dit geldt enkel voor bestellingen met uitgevoerde betalingen.

Deze termijn wordt steeds bevestigd bij de bevestiging van de bestelling door LuXXyMe.

LuXXyMe kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen buiten onze wil.

Afgeprijsde artikelen kunnen niet geruild worden.

4. Betaling

De betaling gebeurt steeds in EURO. De betalingen kunnen enkel verricht worden door een online betaling. LuXXyMe is niet verantwoordelijk voor mogelijke extra kosten die voortvloeien uit bankkosten. LuXXyMe aanvaardt betalingen met VISA en MASTERCARD. Indien u kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag onmiddellijk na uw bevestiging van betaling van uw kaart gedebiteerd. Alle producten en/of diensten blijven steeds eigendom van LuXXyMe tot op het moment dat deze volledig vergoed werden, dit inclusief BTW.

Producten in de webshop of app kunnen niet betaald worden met cadeau – of tegoedbonnen.

De verkoop van onze producten en diensten zijn volledig onderworpen aan de Belgische wetgeving en eventuele geschillen zullen worden beslecht door Belgische rechtbanken in Hasselt.

5. Terugbetalingsbeleid

De wettelijke verzakingstermijn: “De consument heeft het recht de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, dit binnen de veertien werkdagen na besteldatum.” . Gelieve ons hiervoor eerst een e-mail te sturen via het herroepingsformulier (link naar downloadbaar formulier). Om u in de toekomst nog beter van dienst te zijn, kennen we graag de reden van de annulatie. Vanzelfsprekend kunnen/mogen de producten niet meer door de klant gebruikt worden in welke vorm dan ook na annulatie van een order.

Na de controle van uw retourzending, zullen wij enkel uw teruggestuurde artikelen terugbetalen en dit binnen de 14 dagen na de herroeping. Alle artikelen die retour komen, moeten voorzien zijn van een aangehecht origineel prijskaart en mogen geen gebruikssporen vertonen. Indien LuXXyMe vaststelt dat teruggestuurde artikelen beschadigd of gedragen zijn, heeft LuXXyMe het recht om een terugbetaling te weigeren.

De verzendingskosten voor het versturen naar de klant worden niet terugbetaald bij de terugzending van de volledige oorspronkelijke bestelling. De kosten voor het terugzenden naar LuXXyMe is op kosten van de klant.

Indien u wil, kan u het artikel ook ruilen in één van onze winkels in Peer of Houthalen. Dit binnen een termijn van 14 dagen op vertoon van kasticket dat bijgevoegd zat in je pakketje.

In de winkel zelf kan u het retourartikel ook ruilen voor een tegoedbon te besteden bij LuXXyMe Houthalen of Peer.

U kan ook kiezen voor een terugbetaling. De eis op terugbetaling kan pas uitgevoerd als de bestelling daadwerkelijk terug in ons bezit is in de bovenstaande voorwaarden. Dit op een termijn van 14 dagen.

6. Uw persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden door LuXXyMe

Adres: Markt 18 bus 1, Peer

Contact mail adres: info@luxxyme.be

Contact persoon: Elke Nijs

verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing  (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op bovenstaand mailadres. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u via de link.

7. Beperkingen van aansprakelijkheid

LuXXyMe is niet verantwoordelijk voor verlies of schade berokkend door oponthoud of door het niet uitvoeren van haar verplichtingen opgenomen in deze voorwaarden, indien deze veroorzaakt zijn door staking, bezetting, rellen, oorlog, brand, overmacht, ongevallen, gebreken of tekorten bij de leveranciers van LuXXyMe, beperkingen opgelegd door de overheid, het niet-toekennen van import of exportlicenties, onderworpenheid aan de wet, voorschriften of bevel, of te wijten aan andere omstandigheden of oorzaken die effect zouden hebben op het slecht uitvoeren van deze voorwaarden, of om het even welke omstandigheid buiten de macht van LuXXyMe. Indien een bepaalde bepaling of bewoording in deze overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar zou worden of zou verklaard worden, wegens om het even welke reden, dan zal deze bepaling of bewoording uitvoerbaar blijven voor zover wettelijk mogelijk en zal de geldigheid, wettelijkheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele manier getroffen of beïnvloed worden.

LuXXyMe behoudt zich het recht deze verkoopsvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing. Om misverstanden te vermijden hebben we ervoor gezorgd dat onze site niet alleen gedetailleerd, maar ook duidelijk is. LuXXyMe bepaalt dat zij niet verantwoordelijk is voor eventuele fouten. Het is altijd mogelijk dat de vermelde gegevens niet 100% overeenstemmen met de realiteit, ondanks onze voortdurende controle. Het feit dat de klant bovenstaande voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal ontslaat hem geenszins van hun toepassing. Niettegenstaande deze algemene voorwaarden evenals hun inhoud, wereldwijd kunnen worden geraadpleegd, werden ze uitsluitend opgemaakt voor klanten woonachtig in de EU. Bijgevolg is het aanbod op deze site slechts bestemd voor klanten woonachtig in de EU.

De hoofdzetel van LuXXyMe is gevestigd in België, Markt 18 bus 1, 3990 Peer, BE0657.811.438.

8. Auteursrechten beeldmateriaal

Alle afbeeldingen en grafische elementen die we in onze website gebruiken zijn eigendom van LuXXyMe.